Wie kan ons het beste helpen?

– tips voor mensen die met een (echt)scheiding te maken hebben –

Misschien ben je wel heel boos en wil je niet meer met de ander praten omdat je ondertussen samen op een dood spoor bent beland. Ga je dan gelijk door naar een advocaat of ga je naar een mediator? En hoe zit dat dan met de kosten?

Stappen ondernemen

Zoals in de blog over ‘Scheiden en dan… wat (eerst) te regelen?’ is te lezen, hoef je een scheiding niet alleen te doen, ook al kan je daar je heel eenzaam in voelen. Het is zelfs heel logisch dat je daar hulp bij kunt gebruiken, alleen deze hulp zal niet vanzelf komen.

Ook was in de voorgaande blog te lezen dat wanneer je merkt dat praten niet goed lukt door alle emoties, dat het dan verstandig is daarvoor een onafhankelijke, onpartijdige scheidingsdeskundige erbij te vragen. Een deskundige met specifieke aandacht voor het verbeteren van jullie gewijzigde ouderrelatie en daarbij zich als eerste richt op het aanpakken van de verstoorde communicatie. Met daarbij de waarschuwing om deze hulp te regelen nog voordat het conflict te hoog is opgelopen, want anders neemt ook de kans toe op een vechtscheiding, met alle gevolgen van dien.

Naar een advocaat of naar een mediator?

Sinds 2009 dienen alle – ook ongetrouwde – ouders een ouderschapsplan op te stellen ten behoeve van hun minderjarige kinderen na de beëindiging van hun samenleving. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Je kunt daarvoor naar een advocaat gaan of naar een mediator, bij voorkeur juridisch geschoolde hulpverlener zodat er ook goede afspraken op papier komen. Er zijn tegenwoordig ook veel advocaten die tevens mediators zijn. Dat zijn overigens wel twee verschillende rollen die niet tegelijkertijd verwisseld kunnen worden. Een mediator zal in tegenstelling tot de werkwijze van een advocaat juist de mensen zelf hun eigen oplossing laten bedenken en daarbij het gesprek faciliteren door het gesprek zo min mogelijk te sturen.

De gemiddelde uurprijs van een advocaat is overigens veel hoger dan de uurprijs van een gemiddelde mediator. Bij beide hulpverleners behoort ‘toevoeging’, gefinancierde rechtsbijstand tot de mogelijkheden wanneer er sprake is van weinig inkomsten en vermogen (let op onder vermogen valt ook het vermogen nadat de eigen woning verkocht is). Een advocaat is de aangewezen hulpverlener wanneer er geen enkele onderhandelingsruimte meer is omdat het conflict te hoog is opgelopen. Van dit laatste is sprake zodra de partijen zich met hun standpunten hebben ingegraven in de loopgraven en daar niet meer met elkaar uit willen komen. De werkelijke angel – zeker in geval van scheidingen – wordt met een juridische uitspraak er meestal niet uitgehaald.

Overigens zijn er nog meer verschillen tussen een advocaat en een mediator. Een belangrijk verschil is dat een gemiddelde advocaat niet geschoold is om de communicatieproblemen binnen de onderlinge verstandhouding aan te pakken. Een advocaat en ook een mediator die oplossingsgericht is geschoold, hebben dus minder oog voor het behoud van de gewijzigde ouderrelatie omdat zij bezig zijn met de financiële afwikkeling van de relatie. Dit in tegenstelling tot de mediator die juist geschoold is in het behoud van relaties. De laatst genoemde mediators zullen uiteraard ook toewerken naar een goede afwikkeling van de scheiding, maar zij gaan net wat verder omdat zij proberen jullie handvatten mee te geven dat jullie ook in de toekomst zonder hulp goed samen verder kunnen. Het ouderschapsplan blijft immers aan verandering onderhevig omdat de kinderen groter worden met andere benodigde afspraken. Daarom werkt een duurzame oplossing beter, onder meer door om jullie te laten begrijpen wat er achter een standpunt zit; welke behoeften en emoties achter de belangen zitten om van daaruit telkens weer de juiste oplossingen samen te vinden.

Kortom, er zijn nogal wat verschillen in de aanpak en kosten van een advocaat ten opzichte van een mediator en er zijn zelfs behoorlijke verschillen tussen de mediators onderling, los van de personen en/of de vraag of zij ook juridisch geschoold zijn. Het antwoord op de vraag welke hulpverlening het beste bij jullie past is dus niet eenduidig aan te geven omdat dit antwoord afhangt van wat jullie willen bereiken met de hulpverlening. Hopelijk hebben jullie geen communicatiebegeleiding nodig om samen goede afspraken te maken en dan maakt het niet uit wat voor soort hulpverlening jullie kiezen, mits er natuurlijk een klik is met de hulpverlener. Een match kan overigens ook komen doordat een mediator vaak ook bij jullie langs kan komen of ergens afspreken op een tijdstip wat jullie uitkomt in plaats van enkel kantoortijden.

Waar kan je nog meer hulp krijgen?

  • Weet dat je bij een scheiding altijd kunt aankloppen bij bv. je wijkteam voor onder meer (gratis) maatschappelijk werk. Zij kunnen je helpen aan informatie en /of gerichte hulpverlening.
  • Bij onder meer Humanitas of een psycholoog of coach kan je aankloppen voor rouwverwerking, want ook een scheiding is een grote verandering wat met rouwverwerking gepaard kan gaan. Het beste is om eerst contact te zoeken met jouw huisarts, aangezien jouw huisarts ook goed kan helpen bij het verkrijgen van de juiste hulpverlening.
  • Voor kinderen is er onder meer KIEScoaching (Kinderen In Echtscheiding Situatie), met lotgenootjes of individuele begeleiding. In een vervolgblog zal dit belangrijke onderwerp verder worden uitgediept.
  • Bij vermogen of een eigen bedrijf is het verstandig om ook een financiële expert te raadplegen waar jullie beiden vertrouwen in hebben en die nog niet één van jullie al eerder heeft geadviseerd met oog op de gewenste onpartijdigheid. Uiteraard kan je een gesprek bij een bank aanvragen om te kijken wat jullie hypotheekmogelijkheden zijn of kies bv. voor een onafhankelijke, online hypotheekadviseur.
  • Een makelaar kan helpen bij de verkoop van jullie eigen woning en ook bij de taxatie van de actuele woningwaarde.
  • Loslaten van je ex-partner is feitelijk het omgekeerde van verliefd zijn en boosheid is dan nodig om los te komen. Maar je kan in je emoties ook teveel doorschieten, terwijl je juist in een fase van jullie leven zijn beland dat er heel veel samen geregeld moet worden en dan zijn al die emoties niet zo handig. Het is dan belangrijk dat je ook aan jezelf gaat werken. Dat je jezelf ook weer weet te helen door eerst goed voor jezelf te zorgen. Wie of wat jou daar het beste bij kan helpen, is afhankelijk van heel veel factoren en de mogelijkheden zijn talloos. Zo zou voor de één sporten een goede emotieregulatie kunnen zijn, terwijl dat voor een ander kan zijn het stilstaan bij jezelf, door bv. een compassietraining te volgen. Of lekker met een vriendin gaan wandelen in de natuur of helderheid verkrijgen door een familieopstelling etc. Probeer dat wat het beste bij jou past en misschien heb je voor dit proces meer tijd nodig om een volgende stap te kunnen maken en is een bezoek aan jouw huisarts ook hiervoor verstandig.
Daarna is hopelijk ieder terecht gekomen in zijn of haar eigen spoor en kan er weer verbinding zijn ten behoeve van het kind.