“Vechten voor je kind betekent vrede krijgen in de scheiding”

Van strijd naar verbinding

Het zoeken naar verbinding tussen ex-geliefden is niet gebruikelijk voor veel advocaten en oplossingsgerichte mediators. In plaats van het denken in termen als ‘het recht hebben op’ is mijn aanpak gericht op ‘het verkrijgen of het behouden van een goede ouderrelatie’. Uit ervaring weet ik dat de volgende vier aspecten belangrijk zijn en van daaruit handel ik.

  • Eerst de verstoorde communicatie aanpakken. Daardoor is strijd niet (meer) nodig. Achter een standpunt zitten emoties, behoeftes, verwachtingen en overtuigingen. Jullie gaan ontdekken wat achter een standpunt zit.
  • Wanneer je begrijpt wat achter het standpunt en het gedrag zit, kunnen wantrouwen, miscommunicatie en vertekende beelden oplossen. Dit biedt zowel ruimte als begrip. Vervolgens kunnen jullie samen betere afspraken maken.
  • Door bovendien ook de partnerrelatie goed af te hechten,kunnen jullie praktische zaken zoals de verdeling sneller afwikkelen in jullie scheidingsproces.
  • Ten slotte zullen wij samen aandacht hebben voor jullie gewijzigde ouderschapsrelatie, bij voorkeur in de eerste scheidingsfase. Daarna kunnen jullie samen goed verder als ouderteam, zonder hulp van derden.

Het belang van het kind

Wat ik ouders bijna altijd hoor zeggen, is dat zij het belang van het kind voorop stellen. In de praktijk zie je dat de uitwerking van deze mooie intentie vaak anders uitpakt. Zo worden kinderen vaak niet gehoord of gezien door hun ouders, omdat zij druk bezig zijn om van alles te regelen. Als onafhankelijke deskundige derde ben ik er voor jullie in dit hectische proces om jullie daadwerkelijk te ondersteunen. Ik heb daarbij oog voor het welzijn van jullie kind.

 Omgaan met boosheid – wat nodig is om van elkaar los te komen – verdient aandacht en daar kan ik jullie goed bij begeleiden. Scheiden is namelijk ook een rouwproces, voor jullie allemaal en dan is het goed daarbij te weten in welke rouwfase de ander zit. Dit is belangrijk voor een juiste afstemming op elkaar, omdat daarmee ook ruimte komt voor het kind. Vanuit mijn mediator- en coachingspraktijk weet ik wat werkt om mensen beter met elkaar te laten samenwerken.

Mijn doel en mijn aanpak

Bij mij vind je de unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van mediation, coaching en recht, in het bijzonder het personen-, familie-, huwelijksvermogens- en erfrecht. Mijn specialiteit is het voorkomen van een vechtscheiding. Zo zal ik onder meer jullie de communicatietechniek van Geweldloze Communicatie aanreiken. Kortom, dit alles zit verweven in mijn aanpak: onpartijdig, concreet, praktisch voor de korte termijn en gericht op de samenwerking voor de langere termijn. Soms leidt mijn hulpverlening tot relatieherstel.

Ervaringsdeskundig ben ik ook, zowel als dochter van gescheiden ouders en als gescheiden moeder van twee kinderen.